kids rainbow background
back to home dude

Hellokids Color By Number

Hellokids Color By Number

Om Hellokids Color By Number

Hellokids Color By Number är ett gulligt färgläggningsspel där du kan färglägga alla slags söta djurbilder. Välj en bild du gillar. För ögonblicket är bilden helt grå och vit. Om du zoomar in kan du se att bilden består av pixelliknande block. Varje block innehåller ett nummer. Nedanför bilden kan du hitta en uppsättning numrerade färger. Välj en och hitta blocken markerade med matchande nummer. Klicka på dem för att fylla blocket med färg. Växla mellan att zooma in och zooma ut för att se hur ditt handarbete förändrar bilden!